Przejdź do treści strony WCAG

Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości - część działki 1182 m. 19 o pow. 33 m2 - przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat.

Burmistrz Białej

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej wywieszono na okres 21 dni od 23 lutego do 17 marca 2015 roku wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - część działki 1182 m. 19 o pow. 33 m2 przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat.

Burmistrz Białej
Edward Plicko