Przejdź do treści strony WCAG

Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty w sprawie wykonania roboty p.n.: „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych i miejskich wewnętrznych w ilości około 1500 m2 mieszanką mineralno – bitumiczną metodą frezowania".

Zaproszenie do składania ofert: PDFZaproszenie_do_składania_ofert.pdf
Projekt umowy:
PDFUmowa.pdf
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
Protokół: PDFProtokół z przeprowadzonego postępowania.pdf