Przejdź do treści strony WCAG

Gdzie szukać pomocy - Informator

Pomoc dla osób uzależnionych od alkoholu
Lp.

Nazwa, adres instytucji,
możliwości kontaktu

Rodzaj informacji i/lub pomocy

Osoby udzielające informacji
i/lub pomocy

1

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
48-210 Biała ul. Rynek 10
tel. 77 4388533 lub 77 4388531

godziny urzędowania:
poniedziałek: 7:30 – 17:00
wtorek: 7:30 – 15:30
środa: 7:30 – 15:30

czwartek: 7:30 – 15:30
piątek: 7:30 – 14:00

 • prowadzenie rozmów informacyjnych,
 • motywowanie do zmiany wzoru picia
 • motywowanie do uczestniczenia w spotkaniach w punkcie konsultacyjnym lub do podjęcia terapii w poradni odwykowej,
 • podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowanie wobec osoby uzależnionej obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu
 • pełnomocnik burmistrza ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
 • pracownik socjalny,
 • policjant
 2

Punkt Konsultacyjny
48-210 Biała ul. Prudnicka 29
tel. 77 4387345

 

godziny przyjęć:
piątek: 15.30 - 19.30

 • prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień,
 • udzielanie konsultacji w sprawach uzależnień,
 • motywowanie osób uzależnionych do podjęcia terapii w zakładzie lecznictwa odwykowego,
 • udzielanie wsparcia po zakończonej terapii,
 • wspomaganie osób pijących ryzykownie i szkodliwie w podjęciu decyzji o zmianie szkodliwego wzoru picia,
 • gromadzenie aktualnych informacji o miejscach pomocy oraz o kompetencjach służb i instytucji zajmujących się pomocą dla osób uzależnionych ,
 • udostępnianie materiałów edukacyjnych i informacyjnych,
 • udzielanie konsultacji telefonicznych
 • konsultantka
 3

Poradnia Uzależnienia
i Współuzależnienia od Alkoholu

48-200 Prudnik ul. Kościuszki 55A
tel. 77 4364725

 • profesjonalna pomoc
 • psycholog kliniczny,
 • instruktor terapii uzależnień,
 • certyfikowani specjaliści uzależnień
4

Parafia Św. Michała Archanioła
48-200 Prudnik Plac Farny 2
tel. 77 4362878

Dom Katolicki

 • spotkania i spotkania otwarte grupy AA „ALFA”
 
5

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia
45-315 Opole ul. Głogowska 25B
tel. 77 4552535

 

godziny pracy:
8.00 - 20.00

 • dzienny oddział terapii uzależnienia od alkoholu nastawiony na pomoc dorosłym osobom i młodzieży od 16 roku życia, mającym problem z uzależnieniem od alkoholu lub eksperymentującym
 • lekarz psychiatra,
 • certyfikowany psychoterapeuta uzależnień,
 • instruktor uzależnień,
 • psycholog
 

Ośrodek Leczenia Odwykowego

46-100 Namysłów
Woskowice Małe 15

 

tel. 77 4196555

(oddział terapii uzależnienia od alkoholu)

tel. 77 4196522

(oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych)

 • całodobowy oddział terapii uzależnień oferuje sześciotygodniowy, intensywny program psychoterapii uzależnień przeznaczony dla osób uzależnionych,
 • oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (OLAZA – dawniej DETOX) na który przyjmowani są pacjenci, u których wystąpiły objawy zespołu abstynencyjnego po dłuższych ciągach picia alkoholu, takie jak: drżenie rąk, wzmożona potliwość, bezsenność, lęki, kołatania serca, wymioty, biegunka itp.
 
 

Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
48-140 Branice ul. Szpitalna 18
tel. 77 4034337

 • całodobowy oddział terapii uzależnień,
 • oddział leczenia zespołów abstynencyjnych
 
 

Telefon Zaufania
dla osób w kryzysie emocjonalnym
tel. 116123 (połączenie darmowe)

w godzinach: 14.00 – 22.00

 • wsparcie i porady psychologiczne dla dorosłych osób w kryzysie emocjonalnym
 • psycholog


 

 

 

 
Pomoc dla członków rodzin osób uzależnionych od alkoholu
1

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
48-210 Biała ul. Rynek 10
tel. 77 4388533 lub
tel. 77 4388531

godziny urzędowania:
poniedziałek: 7:30 – 17:00
wtorek: 7:30 – 15:30
środa: 7:30 – 15:30

czwartek: 7:30 – 15:30
piątek: 7:30 – 14:00

 • prowadzenie rozmów informacyjnych,
 • prowadzanie rozmów motywujących do korzystania z usług psychologa, Punktu Konsultacyjnego, grup samopomocowych lub do podjęcia terapii dla osób współuzależnionych
 • pełnomocnik burmistrza ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
 • pracownik socjalny,
 • policjant
 2 

Punkt Konsultacyjny
48-210 Biała ul. Prudnicka 29
tel. 77 4387345

godziny przyjęć:
piątek: 15.30 – 19.30

 • udzielanie konsultacji,
 • informowanie o formach pomocy,
 • kierowanie do odpowiednich jednostek lecznictwa odwykowego,
 • udostępnianie fachowej literatury, broszur i ulotek
 • konsultantka
 3

Psycholog

48-210 Biała ul. Prudnicka 29
tel. 77 4387345

I i III wtorek miesiąca od 9:00 do 11:00

II i IV czwartek miesiąca od 15:00 do 18:00

 • pomoc psychologiczna w sytuacjach kryzysowych
 • psycholog
 4 

Poradnia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu

48-200 Prudnik ul. Kościuszki 55A
tel. 77 4364725

 • profesjonalna pomoc
 • psycholog kliniczny,
 • instruktor terapii uzależnień,
 • certyfikowani specjaliści uzależnień
 5 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

48-200 Prudnik ul. Kościuszki 55A

tel./fax 77 4363862
e-mail: poradniaprudnik@op.pl

godziny przyjęć:

poniedziałek – piątek: 7.15 – 15.30

 • pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży uczącej się oraz dla ich rodziców i opiekunów prawnych
 • psycholog kliniczny,
 • psycholog społeczny,
 • pedagog
 6 

Ośrodek Pomocy Społecznej

48-210 Biała ul. Prudnicka 29

tel./fax 77 4387140

 

godziny urzędowania:

poniedziałek – piątek: 7.30 – 15.30

 • poradnictwo,
 • wskazywanie możliwości uzyskania pomocy specjalistycznej
 • pracownicy socjalni,
 • opiekunki środowiskowe
 7 

Grupa Al-Anon

48-210 Biała ul. Prudnicka 29

tel. 77 4387345

 

godziny przyjęć:

piątek: 17.00 – 20.00

 • spotkania grupy samopomocowej
 • osoby uczestniczące w spotkaniach grup samopomocowych, posiadające doświadczenie w zakresie współżycia z osobami uzależnionymi od alkoholu
 8 

Parafia Św. Michała Archanioła

48-200 Prudnik Plac Farny 2

tel. 77 4362878

Dom Katolicki – sala nr 17

 

Grupa „Dorosłe Dzieci Alkoholików”

wtorek: 17.00

Grupa „Al-Anon”

poniedziałek: 17.00

 • spotkania grup samopomocowych
 
 9 

Telefon Zaufania
dla osób w kryzysie emocjonalnym

tel. 116123 (połączenie darmowe)

 

w godzinach:

14.00 – 22.00

 • wsparcie i porady psychologiczne dla dorosłych osób w kryzysie emocjonalnym
 • psycholog
 10 

Świetlica opiekuńczo-wychowawcza:

- „Promyczek” w Białej

48-210 Biała ul. Prudnicka 29

tel. 77 4387345

czynna:

poniedziałek – piątek: 16.00 – 20.00

- w Laskowcu

Laskowiec 10, 48-210 Biała

czynna:

poniedziałek: 16.00 – 20.00

- w Kolnowicach

Kolnowice 76 , 48-210 Biała

czynna:

środa: 16.00 – 20.00

- w Chrzelicach

Chrzelice 93, 48-220 Łącznik

czynna:

wtorek: 16.00 – 20.00

- w Nowej Wsi

Nowa Wieś 51B, 48-210 Biała

czynna:

środa: 16.00 – 20.00

- w Prężynie

Prężyna 70A, 48-210 Biała

czynna:

czwartek: 16.00 – 20.00

- w Grabinie

Grabina 62, 48-210 Biała

 

czynna:

piątek: 16.00 – 20.00

- w Śmiczu

Śmicz 60B, 48-210

czynna:

poniedziałek: 16.00 – 20.00

- w Radostyni

Radostynia 12A, 48-210 Biała

czynna:

wtorek: 16.00 – 20.00

- w Solcu

Solec 36, 48-210 Biała

czynna:

piątek: 16.30 – 20.30

- w Ligocie Bialskiej

Ligota Bialska 60, 48-210 Biała

czynna:

czwartek: 16.15 – 20.15

- w Łączniku

Łącznik, ul. Świerczewskiego 79

czynna:

poniedziałek i czwartek: 16.00 – 20.00

- w Olbrachcicach

Olbrachcice

czynna:

środa: 15.00 – 19.00

 • zajęcia świetlicowe,
 • zapewnienie opieki,
 • organizacja czasu wolnego
 • opiekunki

 

 

Pomoc dla osób doświadczających przemocy w rodzinie

Lp.

Nazwa, adres instytucji,
możliwości kontaktu

Rodzaj informacji i/lub pomocy

Osoby udzielające informacji i/lub pomocy

1

Zespół Interdyscyplinarny w Białej

48-210 Biała, ul. Prudnicka 29

tel./fax 77 4387140


 

godziny urzędowania:

poniedziałek – piątek: 7.30 – 15.30

 • prowadzenie procedury „Niebieskie Karty” dotyczącej udzielania pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie,
 • udzielanie informacji i wskazanie możliwości uzyskania specjalistycznej pomocy
 • Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego
2

Ośrodek Pomocy Społecznej
48-210 Biała ul. Prudnicka 29
tel./fax 77 4387140

 

godziny urzędowania:
poniedziałek – piątek: 7.30 – 15.30

 • realizacja procedury „Niebieskie Karty”,
 • poradnictwo,
 • wskazywanie możliwości uzyskania specjalistycznej pomocy
 • pracownicy socjalni
3

Posterunek Policji w Białej
48-210 Biała ul. Prudnicka 29A
tel. 77 4387160

 

godziny urzędowania:
poniedziałek – piątek: 7.00 – 22.00

 • realizacja procedury „Niebieskiej Karty”
 • informowanie osób o przysługujących prawach oraz istniejących możliwościach pomocy,
 • odizolowanie sprawcy od ofiary przemocy,
 • kontakty policjanta dzielnicowego z rodziną uwikłaną w przemoc domową
 • dzielnicowi
4

Psycholog
48-210 Biała ul. Prudnicka 29
tel. 77 4387345

I i III wtorek miesiąca od 9:00 do 11:00

II i IV czwartek miesiąca od 15:00 do 18:00

 • konsultacje dla osób doznających przemocy fizycznej, psychicznej, ekonomicznej czy seksualnej
 • psycholog
5

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej
48-200 Prudnik ul. Kościuszki 55A
tel. 77 4364700

 

godziny przyjęć:
poniedziałek – piątek: 7.30 – 19.30

 • indywidualna pomoc psychologiczna,
 • grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy domowej,
 • konsultacje prawne,
 • wizyty domowe u rodzin objętych programem „Niebieska Karta” – motywowanie do korzystania z pomocy,
 • porady dla rodzin objętych programem „Niebieska Karta” w ramach procedury udzielania pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie
 • pedagog,
 • socjoterapeuta,
 • absolwent Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
 • pracownik socjalny,
 • prawnik,
 • funkcjonariusz policji
6

Sąd Rejonowy w Prudniku

48-200 Prudnik ul. Kościuszki 5

tel. 77 4360606

 

godziny urzędowania:

poniedziałek – piątek: 7.30 – 15.30

 • rozpoznanie sytuacji, w jakiej jest osoba doświadczająca przemocy,
 • prowadzenie procedury sądowej w sprawach stosowania przemocy w rodzinie,
 • rozpoznanie wniosku w przedmiocie zobowiązania do leczenia odwykowego
 
7

Monar-Markot
Dom Samotnych Matek z Dziećmi
Głubczyce

48-100 Zopowy ul. Zamkowa 1
tel. 77 4859800

 • 44 miejsca dla kobiet i dzieci
 
8

Noclegownia dla Osób Bezdomnych Caritas Diecezji Opolskiej + pokój przeznaczony dla ofiar przemocy
w rodzinie

48-300 Nysa ul. Baligrodzka 7

tel. 77 4355211

 • 35 miejsc
 
9

Dom Matki i Dziecka

45-532 Opole ul. Masłowskiego 1

tel. 77 4540760

   
10

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

45-301 Opole ul. Małopolska 20A

tel. 77 4556390 do 92

   
11

Telefon Zaufania
dla osób w kryzysie emocjonalnym

tel. 116123 (połączenie darmowe)

w godzinach: 14.00 – 22.00

 • wsparcie i porady psychologiczne dla dorosłych osób w kryzysie emocjonalnym
 • psycholog

 

 

Oferta dotycząca sprawców przemocy w rodzinie
 1

Psycholog
48-210 Biała ul. Prudnicka 29
tel. 77 4387345

I i III czwartek miesiąca od 9:00 do 11:00

II i IV wtorek miesiąca od 15:00 do 18:00

 • konsultacje dla osób stosujących przemoc
 • psycholog
 2

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej

48-200 Prudnik ul. Kościuszki 55A

tel. 77 4364700

godziny przyjęć:
poniedziałek – piątek: 7.30 – 19.30

 • indywidualne konsultacje dla sprawców przemocy
 • socjolog,
 • psychoterapeuta uzależnień,
 • absolwent Studium Terapii Uzależnień,
 • absolwent Studium Pomocy Psychologicznej;
 3 

Telefon Zaufania
dla osób w kryzysie emocjonalnym

tel. 116123 (połączenie darmowe)

w godzinach: 14.00 - 22.00

 • wsparcie i porady psychologiczne dla dorosłych osób w kryzysie emocjonalnym
 • psycholog