Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości - przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat - części działki 1075/5 m. 18 o pow. 15 m2 obręb Biała

Burmistrz Białej

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej wywieszono na okres 21 dni od 3 czerwca do 25 czerwca 2015 wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat

- części działki 1075/5 m. 18 o pow. 15 m 2 obręb Biała

Osobom , którym przysługują jakiekolwiek prawa wynikające z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami lub innych ustaw winne zgłosić swoje roszczenie w terminie 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej.