Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Biała

I N F O R M A C J A
Burmistrza Białej
z dnia 8 czerwca 2015 r.

o przeprowadzeniu z mieszkańcami Gminy Biała konsultacji w sprawie projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Biała

 

Na podstawie uchwały Nr XXX.339.2014 Rady Miejskiej w Białej z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Biała

i n f o r m u j ę mieszkańców Gminy Biała,

że zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Białej Nr OR.0050.78.2015 z dnia 3 czerwca 2015r.

przeprowadzone zostaną konsultacje w sprawie ustalenia treści projektu

Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Biała.

Konsultacje przeprowadzone będą:

w okresie od 15 czerwca 2015r. do 30 czerwca 2015r. w formie wyrażenia przez mieszkańców opinii, uwag, propozycji do projektu planu.

Projekt planu dostępny będzie w tym okresie w Urzędzie Miejskim w Białej (pok. nr 13, Ip.), a także w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.biala.gmina.pl, oraz na stronie promocyjnej Urzędu: www.biala.gmina.pl

Opinie i uwagi do projektu planu należy składać na przygotowanym do tego formularzu dostępnym w Urzędzie i na w/w stronach internetowych.

Formularz należy przekazać do sekretariatu Urzędu do dnia 30 czerwca 2015 r. lub wypełniony elektronicznie na adres:  


 

Zapraszam mieszkańców do udziału w konsultacjach.


 

Burmistrz Białej

/-/ Edward Plicko

 


PDFPlan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Biała.pdf (1,03MB)
PDFFormularz do wyrażania opinii.pdf (46,15KB)
PDFZarządzenie w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji dotyczących treści projektu PGN.pdf (74,28KB)
PDFAnkieta_Przedsiebiorcy_PGN.pdf (85,10KB)


PDFAnkieta_mieszkańcy_PGN.pdf (76,11KB)
PDFSPRAWOZDANIE z konsultacji społecznych_PGN.pdf (64,43KB)