Przejdź do treści strony WCAG

Odwołanie przetargu na sprzedaż działki gruntu 289/127 położonej w Mokrej

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BIAŁEJ

O odwołaniu przetargu na sprzedaż działki gruntu 289/127 położonej w Mokrej

 

Na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518,805, 822 ) Burmistrz Białej ogłasza, że odwołuje przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki gruntu 289/127 km.1 o pow. 0,0059 ha położonej w Mokrej ogłoszony na dzień 19 czerwca 2015 roku

Odwołanie przetargu następuje z powodów organizacyjnych, w szczególności rozpatrzenia zgłoszonym przez właściciela działki sąsiedniej roszczeń. Gmina podejmie działania do rozpatrzenia tej kwestii, która jest istotna dla uczestników przetargu.

Wszelkie informacje dodatkowe można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Białej pokój nr 5 lub tel. 774388546 w godzinach pracy urzędu od 730 do 1530.

Ogłoszenie o odwołaniu przetargu podlega ogłoszeniu poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego

 

Biała 2015-06-11