Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o IX Sesji Rady Miejskiej w dniu 22 lipca 2015

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamia się mieszkańców Miasta i Gminy Biała,

że w dniu 22 lipca 2015 r. o godz. 9 00 w sali Gminnego Centrum Kultury w Białej

odbędzie się IX SESJA RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ

 

Tematem obrad sesji będzie:

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji .
 4. Informacja Burmistrza o działalności w okresie między sesjami.
 5. Przedstawienie odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłoszone na poprzedniej sesji.
 6. Przedstawienie odpowiedzi na wnioski zgłoszone na wspólnym posiedzeniu komisji Stałych Rady Miejskiej w Białej w dniu 8 czerwca 2015r.
 7. Interpelacje i zapytania.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Biała ;
 • utworzenia w Gminie Biała odrębnych obwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015r. ;
 • zaciągnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu informacji o kandydatach na ławników;
 • zmian budżetu Gminy Biała na 2015r.;
 • o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2015-2028;
 • o zmianie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Stałych Rady Miejskiej w Białej na 2015 r.
 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 2. Wolne wnioski.
 3. Zakończenie.

Zaprasza się mieszkańców do udziału w obradach sesji

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Białej

Robert Roden