Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 20 lipca 2015r

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamia się mieszkańców Miasta i Gminy Biała że,

stosownie do § 80 ust. 2 Statutu Gminy Biała, zwołane zostało

na dzień 20 lipca 2015r. na godz. 9:00

w Sali Gminnego Centrum Kultury w Białej

posiedzenie wszystkich komisji Stałych Rady Miejskiej w Białej

 

Porządek obrad posiedzenia komisji :

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 • ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Biała
 • utworzenia w Gminie Biała odrębnych obwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015r.
 • zaciągnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu informacji o kandydatach na ławników
 • zmian budżetu Gminy Biała na 2015r.;
 • o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2015-2028;
 • o zmianie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Stałych Rady Miejskiej w Białej na 2015 r.
 1. Wolne wnioski.
 2. Zakończenie.

 

Przewodnicząca posiedzenia
Gabriela Neugebauer
Przewodnicząca Komisji Gospodarczej