Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Białej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 20 lipca 2015r

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamia się mieszkańców Miasta i Gminy Biała że,

stosownie do § 80 ust. 2 Statutu Gminy Biała, zwołane zostało

na dzień 20 lipca 2015r. na godz. 9:00

w Sali Gminnego Centrum Kultury w Białej

posiedzenie wszystkich komisji Stałych Rady Miejskiej w Białej

 

Porządek obrad posiedzenia komisji :

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 • ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Biała
 • utworzenia w Gminie Biała odrębnych obwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015r.
 • zaciągnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu informacji o kandydatach na ławników
 • zmian budżetu Gminy Biała na 2015r.;
 • o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2015-2028;
 • o zmianie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Stałych Rady Miejskiej w Białej na 2015 r.
 1. Wolne wnioski.
 2. Zakończenie.

 

Przewodnicząca posiedzenia
Gabriela Neugebauer
Przewodnicząca Komisji Gospodarczej

Metryczka
 • wytworzono:
  13-07-2015
  przez: Gabriela Prokopowicz
 • opublikowano:
  13-07-2015 14:56
  przez: Sebastian Siorak
 • zmodyfikowano:
  13-07-2015 14:58
  przez: Sebastian Siorak
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Białej
  odwiedzin: 2887
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała
ul. Rynek 10
NIP: 755-19-12-048 REGON: 531413343
Numer konta: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002

Dane kontaktowe:

tel.: 77 438 85 31
fax: 77 438 76 79
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl