Przejdź do treści strony WCAG

Kontrole - rok 2015

 1. Kontrola gospodarki finansowej za rok budżetowy 2014, przeprowadzona w Urzędzie Miejskim w Białej w dniu 8 maja 2015 przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Białej
  PDFProtokół kontroli
 2. Kontrola stosowania przez administrację publiczną instrumentów prawnych zabezpieczających interesy społeczne w procesie lokalizacji elektrowni wiatrowych przeprowadzona w miesiącach maj i lipiec 2015r. przez Najwyższą Izbę Kontroli Delegatura w Opolu.
  PDFWystąpienie pokontrolne

 3. Kontrola archiwum zakładowego, przeprowadzona w dniu 22 września 2015 r. przez Archiwum Państwowe w Opolu.
  PDFProtokół kontroli.pdf
  PDFZalecenia pokontrolne.pdf
  PDFOdpowiedź na zalecenia.pdf

 4. Kontrola dotycząca archiwum Urzędu Stanu Cywilnego w Białej przeprowadzona w dniu 22 września 2015 r. przez Archiwum Państwowe w Opolu.
  PDFProtokół kontroli.pdf
 1. Kontrola prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenie społeczne, do których pobierania zobowiązany jest Zakład, ustalenie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, przeprowadzono w dniach 14 - 18 września 2015 r. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Opolu.

  Wyłączenie jawności danych osobowych na podstawie art. 8 ust. 5 w związku z art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

  PDFProtokół kontroli.pdf
   
 2. Kontrola prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej, w tym wykonywania obowiązków związanych z gromadzeniem danych stanowiących podstawę jej naliczania na 2012 rok, wszczęta w dniu 29 grudnia 2015 r przez Urząd Kontroli Skarbowej w Opolu.
  PDFProtokół kontroli.pdf
   
 3. Kontrola dotycząca przeglądu administrowanych budynków pod kątem wykonania jesiennej akcji deratyzacji w zasobach mieszkaniowych, przeprowadzona w dniu 20 października 2015 r. przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Prudniku.
  PDFProtokół kontroli.pdf
 4. Kontrola gospodarki finansowej za rok budżetowy 2015, przeprowadzona w dniu 14 grudnia 2015 r. przez Komisję Rewizyjną.
  PDFProtokół kontroli.pdf
  PDFWnioski pokontrolne.pdf
  PDFOdpowiedź na wnioski pokontrolne.pdf