Przejdź do treści strony WCAG

Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 23 września 2015 r

Burmistrz Białej

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej wywieszono na okres 21 dni od 23 września do 14 października 2015 wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat położonych w obrębach Biała, Browiniec Polski, Kolnowice, Łącznik, Chrzelice, Grabina, Górka Prudnicka, Czartowice, Olbrachcice, Gostomia, Pogórze, Mokra i Śmicz

Osobom , którym przysługują jakiekolwiek prawa wynikające z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami lub innych ustaw winne zgłosić swoje roszczenie w terminie 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.152.2015z dnia 21 września 2015.pdf


Burmistrz Białej

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej wywieszono na okres 21 dni od 23 września do 14 października 2015 wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała przeznaczonej do sprzedaży

  • działek gruntu 273/13 o pow. 0,6224 ha i 274/14 o pow. 0,0975 ha m.2 położonych w Mokrej objętych KW OP1P/00058994/1 – sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Osoby, którym przysługują jakiekolwiek prawa wynikające z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami lub innych ustaw winne zgłosić swoje roszczenie w terminie 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.150.2015z dnia 21 września 2015.pdf


Burmistrz Białej

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej wywieszono na okres 21 dni od 23 września do 14 października 2015 wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała przeznaczonej do sprzedaży

  • działek gruntu 285/69 o pow. 0,8385 ha i 286/70 o pow. 0,0358 ha m.2 położonych w Mokrej objętych KW OP1P/00058994/1 – sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Osoby, którym przysługują jakiekolwiek prawa wynikające z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami lub innych ustaw winne zgłosić swoje roszczenie w terminie 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.151.2015z dnia 21 września 2015.pdf