Przejdź do treści strony WCAG

Informacja Burmistrza Białej z dnia 2 października 2015 r. o publicznym losowaniu składów osobowych obwodowych komisji wyborczych

I n f o r m a c j a
Burmistrza Białej
z dnia 2 października 2015 r.
o publicznym losowaniu składów osobowych
obwodowych komisji wyborczych

 

Na podstawie § 8 ust. 2 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego / M.P. Nr 30, poz. 345 z późn. zm. /

i n f o r m u j ę

że, w dniu 5 października 2015 r. o godz. 1200 w Urzędzie Miejskim w Białej ( sala nr 4 na parterze) odbędzie się publiczne losowanie składów osobowych dwóch obwodowych komisji wyborczych tj.:

  • Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 17 w Grabinie

Siedziba komisji: Dom Pomocy Społecznej

Z 7 zgłoszonych kandydatów wylosowanych zostanie 6 osób

  • Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 18 w Białej

Siedziba komisji: ZOZ - Szpital

Z 7 zgłoszonych kandydatów wylosowanych zostanie 6 osób

Do w/w komisji zgłoszono większą liczbę kandydatów niż dopuszczalny jest skład komisji. W związku z tym ich składy muszą być wyłonione w trybie publicznego losowania.

Osoby zainteresowane zaprasza się do uczestnictwa w losowaniu.

 

Burmistrz Białej

/-/ Edward Plicko