Przejdź do treści strony WCAG

Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 7 października 2015 r

Burmistrz Białej

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej wywieszono na okres 21 dni od 7pażdziernika do 28 października 2015 wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała przeznaczonej do sprzedaży

  • działki gruntu 764 o pow. 0,2554 ha k. m 14 położonej w Białej objętej KW OP1P/00037283/1 – sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego.

Osoby, którym przysługują jakiekolwiek prawa wynikające z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami lub innych ustaw winne zgłosić swoje roszczenie w terminie 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej.


Burmistrz Białej

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej wywieszono na okres 21 dni od 7pażdziernika do 28 października 2015 wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała przeznaczonej do sprzedaży

  • działki gruntu 568 o pow. 0,6926 ha k. m 111 położonej w Białej objętej KW OP1P/00038626/5 – sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Osoby, którym przysługują jakiekolwiek prawa wynikające z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami lub innych ustaw winne zgłosić swoje roszczenie w terminie 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej.