Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konsultacje w sprawie projektów strategii w ramach Partnerstwa Nyskiego 2020

I N F O R M A C J A
Burmistrza Białej
z dnia 15 października 2015 r.

o przeprowadzeniu z mieszkańcami Gminy Biała konsultacji w sprawie
projektów
strategii w ramach Partnerstwa Nyskiego 2020

Na podstawie uchwały Nr XXX.339.2014 Rady Miejskiej w Białej z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Biała

i n f o r m u j ę mieszkańców Gminy Biała,

że zgodnie z PDFZarządzenie Nr OR.0050.167.2015 z dnia 14 października 2015r.pdf (1,44MB) przeprowadzone zostaną konsultacje w sprawie ustalenia treści następujących projektów strategii:

 1. Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030 roku;

 2. Strategii Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030 roku;

 3. Strategii Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030 roku.

W/w dokumenty będące przedmiotem konsultacji dostępne są pod linkami:

 1. http://cyfrowademokracja.pl/konsultacje-spoleczne/konsultacje-spoleczne-dokumentu-strategii-rozwoju-of-pn2020-3

 2. http://cyfrowademokracja.pl/konsultacje-spoleczne/konsultacje-spoleczne-strategii-rozwoju-spolecznego

 3. http://cyfrowademokracja.pl/konsultacje-spoleczne/konsultacje-spoleczne-strategii-rynku-pracy-of-pn2020
   

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 22.10.2015 r. do 20.11.2015 r.
w formie wyrażenia przez mieszkańców opinii, uwag oraz propozycji do projektów strategii, zgodnie z następującym harmonogramem:

Termin

Rodzaj konsultacji

Grupa odbiorców

22.10.2015

 

godz. 8:00-9:30
godz. 9:45-11:15
godz. 11:30-13:00

Spotkania konsultacyjne

 

Strategia Rozwoju
Strategia Rozwoju Społecznego
Strategia Rynku Pracy

Liderzy opinii, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych

 

22.10.2015

 

godz. 14:00-15:30
godz. 15:45-17:15
godz. 17:30-19:00

Spotkania konsultacyjne

 

Strategia Rozwoju
Strategia Rozwoju Społecznego
Strategia Rynku Pracy

Mieszkańcy

 

22.10.2015 – 20.11.2015

Konsultacje on-line za pomocą platformy www.cyfrowademokracja.pl

Mieszkańcy, liderzy opinii, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych

Wyniki konsultacji zostaną przedstawione w formie sprawozdania z przeprowadzonych konsultacji społecznych i opublikowane w terminie do 14 dni od daty zakończenia konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.biala.gmina.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białej www.biala.gmina.pl.

Adresaci konsultacji

 1. Opinie, uwagi oraz propozycje w zakresie projektów strategii mogą składać wszyscy interesariusze, a w szczególności: mieszkańcy, lokalni liderzy opinii, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych.

 2. Warunkiem udziału w konsultacjach jest:

 3. udział w spotkaniu i/lub wypełnienie i złożenie formularza uwag oraz elektroniczna rejestracja na spotkania pod adresem www.ofpn2020.pl

 4. udział w konsultacjach społecznych on-line, za pomocą platformy www.cyfrowademokracja.pl

Formy konsultacji

 • ustna (poprzez udział w w/w spotkaniach konsultacyjnych i wniesienie uwag do prezentowanego dokumentu)

 • pisemna papierowa (poprzez wypełnienie przy okazji spotkań i złożenie wskazanego formularza uwag)

 • on-line za pomocą platformy www.cyfrowademokracja.pl

Miejsce konsultacji

 • spotkania konsultacyjne: Urząd Miejski w Białej, ul. Rynek 10, 48-210 Biała (sala widowiskowo-konferencyjna, I p.)

 • konsultacje on-line: www.cyfrowademokracja.pl

Jednostka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji

Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest konsorcjum firm ResPublic & Instytut Badawczy IPC & EU-CONSULT, kontakt:

 1. , tel. 22 630 98 34

 2. , tel. 58 30744 06

 3. , tel. 71 794 92 49


 

Zapraszam mieszkańców do udziału w konsultacjach

 

Burmistrz Białej
/-/ Edward Plicko