Przejdź do treści strony WCAG

Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 16 października 2015r

Burmistrz Białej

informuje,  że na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miejskiego w Białej  wywieszono na okres 21 dni  od 21  października  do  12 listopada  2015 roku wykaz nieruchomości stanowiącej własność  Gminy Biała  - część działki  914   m. 17  o pow.0,4500 ha  przeznaczonej do dzierżawy na okres  do 3 lat.

 

Burmistrz Białej
Edward Plicko


PDFZarządzenie Nr OR.0050.171. 2015 z dnia 16 października 2015r.pdf
w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części działki gruntu stanowiącej mienie Gminy Biała, położonej w Białej, ustalenia stawki czynszu dzierżawnego, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.