Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaproszenie uprawnionych podmiotów do zgłaszania opinii bądź uwag do projektu uchwały

Zapraszamy uprawnione podmioty do zgłaszania opinii bądź uwag do projektu uchwały w przedmiocie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok".

  • Konsultacje trwają od 5 do 19 listopada 2015 r.
  • Forma konsultacji: pisemna.
  • Złożenie opinii powinno nastąpić w terminie prowadzonych konsultacji bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Białej (sekretariat, I piętro, pokój nr 13) lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Białej, ul. Rynek 10, 48-210 Biała. 

PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.pdf