Przejdź do treści strony WCAG

Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2016 r.

PDFUchwała NR X.81.2015 z dnia 29 września 2015 r..pdf

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2016 r.

PDFUchwała Nr XI.92.2015 z dnia 25 listopada 2015 r..pdf

o zmianie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2016 r.

PDFInformacja o wysokości podatku rolnego i leśnego na 2016 r..pdf

PDFuchwała Nr XI.90.2015 z dnia 25 listopada 2015 r..pdf

w sprawie ustalenia na terenie Gminy Biała stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z tego podatku.

PDFUchwała NR XI.91.2015 z dnia 25 listopada 2015 r..pdf

w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu płatności, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagradzania za inkaso oraz zwolnień z opłaty targowej na terenie Gminy Biała.

PDFUchwała Nr X.82.2015 z dnia 29 września 2015 r..pdf

w sprawie uchylenia uchwały Nr XII/142/07 w sprawie ustalenia na terenie Gminy Biała stawki opłaty od posiadania psów, sposobu jej poboru i terminu płatności oraz zwolnień z tego podatku.