Przejdź do treści strony WCAG

Harmonogram zebrań Samorządu Mieszkańców Wsi i Osiedla w Gminie Biała na 2016 rok

I N F O R M A C J A

BURMISTRZA BIAŁEJ

z dnia 11 stycznia 2016 r.

 

I n f o r m u j ę

wszystkich mieszkańców Gminy Biała, że w miesiącu styczniu i lutym 2016 roku planuję przeprowadzić

zebrania wiejskie w sołectwach

oraz zebranie Osiedla w Białej.

 

W uzgodnieniu z Sołtysami i Przewodniczącą Osiedla w Białej

zebrania zostaną przeprowadzone

w terminach określonych

w załączonym harmonogramie

 

Burmistrz Białej

/-/ Edward Plicko

 

 

Harmonogram zebrań

Samorządu Mieszkańców Wsi i Osiedla

w Gminie Biała na 2016 rok

Lp.

Miejscowość

Data

Dzień tygodnia

Godzina

Miejsce zebrania

1

Otoki

19.01.2016

wtorek

1800

Świetlica

2

Grabina

19.01.2016

wtorek

1900

Świetlica

3

Browiniec Polski

20.01.2016

środa

1900

Świetlica

4

Radostynia

22.01.2016

piątek

1900

Świetlica

5

Krobusz

25.01.2016

poniedziałek

1900

Sala u Suchego

6

Dębina

26.01.2016

wtorek

1800

Mieszkanie Pani Sołtys

7

Mokra

26.01.2016

wtorek

1900

Świetlica

8

Nowa Wieś Prudnicka

27.01.2016

środa

1900

Świetlica

9

Gostomia

29.01.2016

piątek

1900

Świetlica

10

Czartowice

01.02.2016

poniedziałek

1400

Salka w Golczowicach

11

Olbrachcice

03.02.2016

środa

1900

Świetlica

12

Józefów

04.02.2016

czwartek

1900

Świetlica

13

Kolnowice

05.02.2016

piątek

1800

Świetlica

14

Rostkowice

08.02.2016

poniedziałek

1900

Sala RSP

15

Solec

09.02.2016

wtorek

1900

Sala u Hupki

16

Wilków

11.02.2016

czwartek

1900

Świetlica

17

Laskowiec

12.02.2016

piątek

1800

Świetlica

18

Miłowice

12.02.2016

piątek

1900

Świetlica

19

Śmicz

15.02.2016

poniedziałek

1900

Szkoła

20

Frącki

16.02.2016

wtorek

1800

Świetlica

21

Łącznik

16.02.2016

wtorek

1900

Sala u Jana

22

Ogiernicze

18.02.2016

czwartek

1900

Świetlica

23

Pogórze

19.02.2016

piątek

1800

Świetlica

24

Biała „Osiedle” w Białej

22.02.2016

poniedziałek

1800

Sala Urzędu Miejskiego

25

Biała -sołectwo „Przedmieście”

23.02.2016

wtorek

1900

Sala w Barze pod Łysą

26

Prężyna

24.02.2016

środa

1900

Świetlica

27

CHrzelice

25.02.2016

czwartek

1900

Sala WCK

28

Górka Prudnicka

26.02.2016

piątek

1700

Świetlica

w Brzeźnicy

29

Brzeźnica

26.02.2016

piątek

1800

Świetlica

30

Wasiłowice

1.03.2016

wtorek

19

Świetlica

31

Ligota Bialska

11.03.2016

piątek

1800

Świetlica