Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaproszenie do złożenia oferty w ogłoszonym zapytaniu ofertowym

Strona archiwalna

 

Zapytanie ofertowe

Informacja i promocja projektu „Partnerstwo Nyskie 2020”

Projekt Partnerstwo Nyskie 2020 realizowany w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (obecnie MIiR) „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz środków krajowych.

Prelekcje (wykłady) – Nysa

Narzędzia wspomagające działania sektorowe w zakresie zadań własnych JST w ramach działań OF. Diagnoza stanu obecnego oraz kierunki rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020”

 

Termin składania ofert upływa w dniu 02 lutego 2016 r. o godzinie 12:00.

Pełna treść zapytania:

http://www.bip.nysa.pl/index.php?gid=cd4bbb07dd59f13ab6b62dbeaa678c10&grp=3dd95e23ffa1d3265237aecb6e1c4061&ver=1#menuscroll

oraz

Prelekcje (wykłady) – Nysa

Dobre praktyki - modele tworzenia efektywnego podziału pracy oraz wzmacniania zaangażowania partnerów”
 

Termin składania ofert upływa w dniu 02 lutego 2016 r. o godzinie 12:00.

Pełna treść zapytania:

http://www.bip.nysa.pl/index.php?gid=cd4bbb07dd59f13ab6b62dbeaa678c10&grp=9ec6137948d23e435e1315bf74927125&ver=1#menuscroll