Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ferie z Bogiem

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn.: "Ferie z Bogiem" przez Rzymskokatolicką Parafię pw. Wniebowzięcia N.M.P. w Białej, 48-210 Biała, ul. 1 Maja 8, na podstawie oferty złożonej dn. 15.01.2016 r. w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.biala.gmina.pl zakładka – organizacje pozarządowe), na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Białej oraz na stronie internetowej (www.biala.gmina.pl) treść złożonej oferty w formacie pdf.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 28 stycznia 2016 r., do godz. 14.00 w następujący sposób:

– osobiście w formie pisemnej w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Białej (sekretariat, pok. nr 13, I piętro);

– drogą elektroniczną na adres e-mail:

– listownie na adres – Urząd Miejski w Białej, Rynek 10, 48-210 Biała (decyduje data wpływu do urzędu)

w załączeniu oferta Wnioskodawcy 


PDFOferta realizacji zadania publicznego.pdf (3,69MB)
PDFProgram zajęć.pdf (806,42KB)


PDFProtokół z posiedzenia Komisji z dnia 29 stycznia 2016 r.pdf (873,30KB)