Przejdź do treści strony WCAG

Świadczenie usług doradztwa prawnego

"Świadczenie usług doradztwa prawnego polegających na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o zwrot nadpłaty w podatku od towarów i usług (VAT), poprzedzonego kompleksową analizą zasadności roszczeń będących przedmiotem postępowania przed organami orzekającymi i sądami"

 

PDFinstrukcja dla wykonawcy.pdf
PDFUmowa.pdf
PDFzaproszenie do negocjacji.pdf
 


PDFogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.pdf

PDFogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf