Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul. 1 Maja 34 o pow. użytkowej 30,62 m2

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

z dnia 25.01.2016 r.

 

Burmistrz Białej ogłasza I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul. 1 Maja 34 o pow. użytkowej 30,62 m2. Oferty należy składać, w zamkniętych kopertach, do dnia 10.02.2016 r. do godz. 14.00 w sekretariacie tut. Urzędu ( pokój nr 13 ) na adres: Urząd Miejski w Białej, 48 – 210 Biała, ul. Rynek 10 z zaznaczeniem na kopercie: „Przetarg ofertowy na lokal użytkowy przy ul. 1 Maja 34 w Białej”.

Kwota wywoławcza – 500,00 zł brutto.

Kwota osiągnięta w przetargu nie podlega zwrotowi po ustaniu stosunku najmu.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.02.2016 r. o godz. 14.30 w siedzibie Urzędu, pokój nr 3 ( parter ).

Prace remontowo-adaptacyjne w lokalu przyszły najemca wykona na własny koszt po uzyskaniu stosownych zezwoleń.

Burmistrz Białej zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Burmistrz Białej
mgr Edward Plicko