Przejdź do treści strony WCAG

Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty pn.: "Dobudowa oświetlenia ulicznego ul. Staszica w Białej"

Zaproszenie do składania ofert: PDFZaproszenie do składania ofert.pdf
 
Formularz oferty: DOCFormularz oferty.doc
 
Projekt umowy: PDFProjekt umowy.pdf
 
Decyzja pozwolenie na budowę: PDFDecyzja - pozwolenie na budowę.pdf
 
Projekt budowlany: PDFProjekt budowlany.pdf
 
Przedmiar robót: PDFPrzedmiar robót.pdf
 
Schemat ideowy: PDFSchemat ideowy.pdf
 
Wybrany Wykonawca: Zakład Usług Elektrycznych Hyliński Wojciech, ul. Oswalda Kopryka 4, 47-330 Żyrowa
Kwota wykonania zadania: 46 740,00 zł brutto