Przejdź do treści strony WCAG

Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów Strategii w ramach Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwa Nyskiego 2020