Przejdź do treści strony WCAG

Ogłoszenia Burmistrza z dnia 6 kwietnia 2016 r

Burmistrz Białej

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej wywieszono na okres 21 dni od 6 kwietnia 2016 roku do 28 kwietnia 2016 wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała przeznaczonej do sprzedaży

  • nieruchomości zabudowanej położonej w Białej ul. Nyska 31 wraz z działką 444 m. 20 o pow. 0,0297 ha obręb Biała KW OP1P/00054489/6

Osoby, którym przysługują jakiekolwiek prawa wynikające z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami lub innych ustaw winne zgłosić swoje roszczenie w terminie 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej.