Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków w 2017 r.

Burmistrz Białej ogłasza nabór wniosków o udzielenie w 2017 roku dofinansowania do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Biała.

Nabór wniosków będzie trwał od 23 stycznia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r.

W tym okresie osoby zainteresowane udziałem w programie, powinny złożyć w Urzędzie Miejskim w Białej w Sekretariacie, ul. Rynek 10, pok.13 komplet dokumentacji.

Wzory wniosków oraz załączników można pobrać w Urzędzie Miejskim w Białej w Referacie Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych, ul. Rynek 10, pok. 1a oraz ze strony internetowej Urzędu www.biala.gmina.pl

Informujemy, że złożenie wniosku nie stanowi zobowiązania mogącego być podstawą roszczeń.

Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków obejmuje częściowy zwrot wydatków poniesionych na zakup lub zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków.

Szczegółową informację można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych, ul. Rynek 10, pok.1a w godzinach pracy Urzędu – tel. (77) 4388557.


PDFRegulamin określający zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Biała na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Biała.pdf


PDFWniosek na dofinansowanie.pdf
DOCWniosek na dofinansowanie.doc
PDFUmowa o udzielenie dotacji celowej na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków.pdf
PDFZgłoszenie do Urzędu Miejskiego w Białej wykonania budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.pdf
DOCZgłoszenie do Urzędu Miejskiego w Białej wykonania budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.doc
PDFOświadczenie o likwidacji bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe.pdf
DOCOświadczenie o likwidacji bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe.doc
PDFProtokół komisyjnego odbioru przydomowej oczyszczalni ścieków na nieruchomości.pdf