Przejdź do treści strony WCAG

Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 20 kwietnia 2016 r

Burmistrz Białej

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej wywieszono na okres 21 dni od 20 kwietnia 2016 roku do 11 maja 2016 wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej:

  • lokalu mieszkalnego nr 4 w Białej ul. 1 Maja 46 wraz z udziałem 745/10000 części w działce 1089/1 m. 18 o pow. 0,0559 ha, KW OP1P/00048140/7
  • lokalu mieszkalnego nr 3 w Białej ul. Prudnicka 7 wraz z udziałem 145/1000 części w działce 1277 m. 20 o pow. 0,0260 ha, KW OP1P/00059205/1
  • lokalu mieszkalnego nr 1 w Białej ul. Kilińskiego 4 wraz z udziałem 424/1000 części w działce 1553/4 m. 25 o pow. 0,0435 ha, KW OP1P/00050022/1
  • lokalu mieszkalnego nr 3 w Białej ul. Kilińskiego 4 wraz z udziałem 576/10000 części w działce 1553/4 m. 25 o pow. 0,0435 ha, KW OP1P/00050022/1
  • działek gruntu: 592/27 m.1 o pow. 0,0048 ha, 593/27 m.1 o pow. 0,0115 ha, 594/27m.1 o pow. 0,0042 ha, 595/27 m.1 o pow. 0,0043 ha, 596/27 m.1 o pow. 0,0006 ha, 584/113 m.1 o pow. 0,0147 ha, 585/113 m.1 o pow. 0,0559 ha, 590/113 m.1 o pow. 0,0873ha, 591/113 m.1 o pow. 0,0244 ha, 586/112 m.1 o pow. 0,1045 ha, 587/112 m.1 o pow. 0,0303 ha, 588/112 m.1 o pow. 0,0107 ha, 589/112 m.1 o pow. 0,0060 ha, 517/26 m.3 o pow. 0,0662 ha, 496/24 m.3 o pow. 0,0106 ha, 497/24 m.3 o pow. 0,0112 ha, 498/24 m.3 o pow. 0,0371 ha, 180/15 m.2 o pow.0,0033 ha, 181/15 m.2 o pow. 0,0235 ha, 182/15 m.2 o pow. 0,0120 ha, 183/15 m.2 o pow. 0,0104 ha, 184/15 m.2 o pow.0,0103 ha, 185/15 m.2 o pow. 0,0033 ha, 186/17 m.2 o pow. 0,0170 ha, 187/17m.2 o pow. 0,0116 ha, 188/17 m.2 o pow. 0,0119 ha, 189/17 m.2 o pow.0,0066 ha, 190/17 m.2 o pow. 0,0081 ha, 176/31 m.2 o pow. 0,0079 ha, 177/31 m.2 o pow. 0,0079 ha, 170/31 m.2 o pow. 0,0027 ha, 171/31 m.2 o pow. 0,0099 ha, 172/31 m.2 o pow. 0,0100 ha, 173/31 m.2 o pow. 0,0185 ha, 174/31 m.2 o pow. 0,0176 ha, 175/31 m.2 o pow.0,0266 ha, 178/41 m.2 o pow. 0,0116 ha, 179/41 m.2 o pow. 0,0240 ha, 499/12 m.3 o pow. 0,0285 ha, 500/12 m.3 o pow.0,0526 ha, 503/4 m.3 o pow.0,0266 ha, 504/4 m.3 o pow. 0,0024 ha, 505/4 m.3 o pow. 0,0113 ha, 506/4 m.3 o pow. 0,0120 ha, 507/4 m.3 o pow. 0,0192 ha, 502/5 m.3 o pow. 0,0071 ha, 501/5 m.3 o pow. 0,0778 ha, 511/5 m.3 o pow. 0,0295 ha, 512/5 m.3 o pow. 0,0063 ha, 508/21 m.3 o pow. 0,0329 ha, 509/21 m.3 o pow. 0,0099 ha, 510/21 m.3 o pow. 0,0401 ha, 513/28 m.3 o pow. 0,0161 ha, 514/28 m.3 o pow. 0,0394 ha, 515/28 m.3 o pow. 0,0448 ha, 571/129 m.1 o pow. 0,0017 ha, 572/129 m.1 o pow. 0,0017 ha, 573/129 m.1 o pow. 0,0026 ha, 574/129 m.1 o pow. 0,0054 ha, 575/129 m.1 o pow. 0,0055 ha, 576/129 m.1 o pow. 0,0056 ha, 577/129 m.1 o pow. 0,0250 ha, 578/129 m.1 o pow. 0,0054 ha, 579/129 m.1 o pow. 0,0037 ha, 580/129 m.1 o pow. 0,0028 ha, 581/129 m.1 o pow. 0,0022 ha, 582/129 m.1 o pow. 0,0048 ha, 583/129 m.1 o pow. 0,0027 ha, 154/41 m.2 o pow. 0,0551 ha, 158/43 m.2 o pow. 0,0032 ha, 134/17 m.2 o pow. 0,0376 ha, 420/120 m.1 o pow. 0,0980 ha 159/43m.2 o pow. 0,0198ha, 457/21 m.3 o pow. 0,0029 ha, 460/24 m.3 o pow. 0,0036 ha, 216/23 m.1 o pow. 0,0317 ha, 214/23 m.1 o pow. 0,0144 ha, objętych KW OP1P/00035489/1 położonych w Browińcu Polskim.

 

Osoby, którym przysługują jakiekolwiek prawa wynikające z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami lub innych ustaw winne zgłosić swoje roszczenie w terminie 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej.


Burmistrz Białej

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej wywieszono na okres 21 dni od 20 kwietnia 2016 roku do 11 maja 2016 wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

  • lokalu mieszkalnego nr 4 w Białej ul. 1 Maja 46 wraz z udziałem w działce 1089/1 m. 18 o pow. 0,0559 ha obręb Biała KW OP1P/00048140/7

Osoby, którym przysługują jakiekolwiek prawa wynikające z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami lub innych ustaw winne zgłosić swoje roszczenie w terminie 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej.


Burmistrz Białej

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej wywieszono na okres 21 dni od 20 kwietnia 2016 roku do 11 maja 2016 wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

  • lokalu mieszkalnego nr 1 w Białej ul. Kilinskiego 4 wraz z udziałem w działce 1553/4 m. 25 o pow. 0,0435 ha obręb Biała KW OP1P/00050022/1

Osoby, którym przysługują jakiekolwiek prawa wynikające z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami lub innych ustaw winne zgłosić swoje roszczenie w terminie 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej.


Burmistrz Białej

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej wywieszono na okres 21 dni od 20 kwietnia 2016 roku do 11 maja 2016 wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

  • lokalu mieszkalnego nr 3 w Białej ul. Kilinskiego 4 wraz z udziałem w działce 1553/4 m. 25 o pow. 0,0435 ha obręb Biała KW OP1P/00050022/1

Osoby, którym przysługują jakiekolwiek prawa wynikające z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami lub innych ustaw winne zgłosić swoje roszczenie w terminie 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej.


Burmistrz Białej

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej wywieszono na okres 21 dni od 20 kwietnia 2016 roku do 11 maja 2016 wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

  • lokalu mieszkalnego nr 3 w Białej ul. Prudnicka 7 wraz z udziałem w działce 1277 m. 20 o pow. 0,0260 ha obręb Biała KW OP1P/00059205/1

Osoby, którym przysługują jakiekolwiek prawa wynikające z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami lub innych ustaw winne zgłosić swoje roszczenie w terminie 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej.