Przejdź do treści strony WCAG

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wilków

 

Ogłoszenie o zamówieniu - PDFOgloszenie o zamówieniu.pdf
Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia - PDFSIWZ.pdf
 


Załączniki do SIWZ:

ODTzał. 1 Formularz ofertowy Wykonawcy.odt
ODTzał. 2 Oświadczenie Wykonawcy art. 22 ust. 1.odt
ODTzał. 3 Oświadczenie Wykonawcy art. 24.odt
ODTzał. 4 Informacja o przynależności do grupy kapitałowej.odt
ODTzał. 5 Wykaz zamówień zrealizowanych.odt
PDFzał. 6 Projekt umowy.pdf
ODTzał. 7 Wykaz osób uczestniczących w wykon..odt

PDFzał. 8 Specyfikacja techniczna.pdf
PDFzał. 9 Przedmiary robót.pdf
PDFzał. 9a Przedmiary robót.pdf
PDFzał. 10 Projekt zagospodarowanie terenu.pdf
PDFzał. 10 a Plan_orientacyjny.pdf
PDFzał. 10 b Projekt zagospodarowania terenu.pdf
PDFzał. 10 c Projekt zagospodarowania terenu.pdf
PDFzał. 11 Projekt architektoniczno-budowlany.pdf
PDFzał. 11 a Plan sytuacyjny.pdf
PDFzał. 11 b Plan sytuacyjny.pdf
PDFzał. 11 c Przekroje konstrukcyjne.pdf
PDFzał. 11 d Profil podluzny drogi.pdf
PDFzał. 11 e Przekroje charakterystyczne 1.pdf
PDFzał. 11 f Przekroje charakterystyczne 2.pdf
PDFzał. 11 g Przekroje charakterystyczne 3.pdf
PDFzał. 11 h PZT Rozbiorki.pdf
PDFzał. 11 i PZT Nawierzchnie.pdf
PDFzał. 11 j PZT Geometria.pdf
PDFzał. 11 k Schemat wpust uliczny.pdf
PDFzał. 12 Specyfikacja techniczna.pdf

PDFzał. 13 Opinia geotechniczna.pdf
PDFzał. 14 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ludzi.pdf
 


PDFzawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
PDFogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf