Przejdź do treści strony WCAG

Kontrole - rok 2016

1. Kontrola "Ocena stanu przygotowań i realizacji zadań obrony cywilnej na obszarze działania Szefa Obrony Cywilnej Gminy"

przeprowadzona w Urzędzie Miejskim w Białej w dniu 4 lutego 2016 r. przez Zespół Kontrolny Referatu Zarządzania Kryzysowego Starostwa Prudnickiego

2. Kontrola gospodarki finansowej za rok budżetowy 2015

przeprowadzona w dniu 12 maja 2016 r. przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Białej

3. Kontrola realizacji zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminach

przeprowadzona w dniach od 3.08.2016 do 27.09.2016 r. przez Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

4. Kontrola dotycząca Krzyża pokutnego w Białej

przeprowadzona w dniu 28.09.2016 r. przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu

5. Kontrola gospodarki finansowej za rok budżetowy 2016 przeprowadzona w Urzędzie Miejskim w Białej i Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Białej

przeprowadzona w dniu 10 października 2016 r. przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Białej