Przejdź do treści strony WCAG

Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 18 maja 2016 r

Burmistrz Białej

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej wywieszono na okres 21 dni od 18 maja 2016 roku do 8 czerwca 2016 wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 • lokalu użytkowego nr 2U położonego w Białej ul. Prudnicka 4 wraz z udziałem 1031/10000 części w działce 1093 m. o pow. 0,0343 ha obręb Biała, KW OP1P/00029548/8

Osoby, którym przysługują jakiekolwiek prawa wynikające z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami lub innych ustaw winne zgłosić swoje roszczenie w terminie 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej.

Burmistrz Białej
Edward Plicko


Burmistrz Białej

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej wywieszono na okres 21 dni od 18 maja 2016 roku do 8 czerwca 2016 wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

 • lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Białej ul. Prudnicka 12 wraz z udziałem w działce 1136 m. o pow. 0,0740 ha obręb Biała KW OP1P/00044634/9

Osoby, którym przysługują jakiekolwiek prawa wynikające z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami lub innych ustaw winne zgłosić swoje roszczenie w terminie 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej.

Burmistrz Białej
Edward Plicko


Burmistrz Białej

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej wywieszono na okres 21 dni od 18 maja 2016 roku do 8 czerwca 2016 wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

 • lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Białej ul. Prudnicka 12 wraz z udziałem w działce 1136 m. o pow. 0,0740 ha obręb Biała KW OP1P/00044634/9

Osoby, którym przysługują jakiekolwiek prawa wynikające z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami lub innych ustaw winne zgłosić swoje roszczenie w terminie 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej.

Burmistrz Białej
Edward Plicko


Burmistrz Białej

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej wywieszono na okres 21 dni od 18 maja 2016 roku do 8 czerwca 2016 wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

 • lokalu mieszkalnego nr 1 w Białej ul. 1 Maja 32 wraz z udziałem w działce 1076/2 m. 18 o pow. 0,0192 ha obręb Biała KW OP1P/00049572/1

Osoby, którym przysługują jakiekolwiek prawa wynikające z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami lub innych ustaw winne zgłosić swoje roszczenie w terminie 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej.

Burmistrz Białej
Edward Plicko


Burmistrz Białej

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej wywieszono na okres 21 dni od 18 maja 2016 roku do 8 czerwca 2016 wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

 • lokalu mieszkalnego nr 4 w Białej ul. Armii Ludowej 4 wraz z udziałem w działce 1268/1 m. 20 o pow. 0,0751 ha obręb Biała KW OP1P/00056721/3

Osoby, którym przysługują jakiekolwiek prawa wynikające z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami lub innych ustaw winne zgłosić swoje roszczenie w terminie 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej.

Burmistrz Białej
Edward Plicko


Burmistrz Białej

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej wywieszono na okres 21 dni od 18 maja 2016 roku do 8 czerwca 2016 wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

 • lokalu mieszkalnego nr 1B w Białej ul. Prudnicka 8 wraz z udziałem w działce 1133 m. 19 o pow. 0,0600 ha obręb Biała KW OP1P/00057630/5

Osoby, którym przysługują jakiekolwiek prawa wynikające z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami lub innych ustaw winne zgłosić swoje roszczenie w terminie 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej.

Burmistrz Białej
Edward Plicko


Burmistrz Białej

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej wywieszono na okres 21 dni od 18 maja 2016 roku do 8 czerwca 2016 wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

 • lokalu mieszkalnego nr 3 w Białej ul. Rynek 23 wraz z udziałem w działce 1114 m. 18 o pow. 0,0215 ha obręb Biała KW OP1P/00059687/3

Osoby, którym przysługują jakiekolwiek prawa wynikające z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami lub innych ustaw winne zgłosić swoje roszczenie w terminie 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej.

Burmistrz Białej
Edward Plicko


Burmistrz Białej

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej wywieszono na okres 21 dni od 18 maja 2016 roku do 8 czerwca 2016 wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

 • lokalu mieszkalnego nr 4 w Brzeźnicy 10 wraz z udziałem w działce 351/5 m.2 o pow. 0,2561 ha obręb Biała KW OP1P/00056771/8

Osoby, którym przysługują jakiekolwiek prawa wynikające z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami lub innych ustaw winne zgłosić swoje roszczenie w terminie 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej.

Burmistrz Białej
Edward Plicko


Burmistrz Białej

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej wywieszono na okres 21 dni od 18 maja 2016 roku do 8 czerwca 2016 wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej:

 • lokalu mieszkalnego nr 1 w Białej ul. 1 Maja 32 wraz z udziałem 22/100części w działce 1076/2 m. 18 o pow. 0,0192 ha, KW OP1P/00049572/1
 • lokalu mieszkalnego nr 8 w Białej ul. Prudnicka 8 wraz z udziałem 65/1000 części w działce 1133 m. 19 o pow. 0,0600 ha, KW OP1P/00057630/5
 • lokalu mieszkalnego nr 3 w Białej ul. Rynek 23 wraz z udziałem 13/100 części w działce 1114 m. 18 o pow. 0,0215 ha, KW OP1P/00059687/3
 • lokalu mieszkalnego nr 4 w Brzeźnicy 10 wraz z udziałem 185/1000 części w działce 351/5 m. 2 o pow. 0,2561 ha, KW OP1P/00056771/8
 • lokalu mieszkalnego nr 4 w Białej ul. Armii Ludowej 2-4, w klatce schodowej ul. Armii Ludowej 4 wraz z udziałem 1323/10000 części w działce 1268/1 m. 20 o pow. 0,0751 ha, KW OP1P/00056721/3
 • lokalu mieszkalnego nr 5 w Białej ul. Prudnicka 12 wraz z udziałem 2061/10000 części w działce 1136 m. 19 o pow. 0,0740 ha, KW OP1P/00044634/9
 • lokalu mieszkalnego nr 2 w Białej ul. Prudnicka 12 wraz z udziałem 2952/10000 części w działce 1136 m. 19 o pow. 0,0740 ha, KW OP1P/00044634/9 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
 • lokalu użytkowego nr 2U w Białej ul. Prudnicka 4 wraz z udziałem 1031/10000 części w działce 1093 m. 18 o pow. 0,0343 ha, KW OP1P/00029548/8

Osoby, którym przysługują jakiekolwiek prawa wynikające z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami lub innych ustaw winne zgłosić swoje roszczenie w terminie 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej.

Burmistrz Białej
Edward Plicko


Burmistrz Białej

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej wywieszono na okres 21 dni od 18 maja 2016 do 8 czerwca 2016 roku wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat –działki 1049 m.18 o pow. 0,0315 ha położonej w Białej  

Burmistrz Białej
Edward Plicko