Przejdź do treści strony WCAG

KARTA USŁUG Nr 19/FN - ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO

Nazwa usługi:

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO


Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Finansowy
Pokój nr 16, II piętro, tel. 077-4388 547
Pokój nr 16, II piętro, tel. 077-4388 533
Pokój nr 15, II piętro, tel. 0774388 538


Wymagane dokumenty:

  • Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wzór wniosku dostępny jest w Referacie Finansowym (II piętro pok. nr 15 i 16) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej.
  • Faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.

Opłaty:

Nie podlega opłacie.


Termin załatwienia sprawy:

Tryb ustawowy przewiduje załatwienie sprawy bez zbędnej zwłoki, nie później niż do 1 miesiąca, od daty złożenia wymaganych dokumentów. Postępowanie kończy się wydaniem decyzji.


Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Białej w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie należy składać w Referacie Finansowym (II piętro, pokój nr 15 lub 16) lub w Sekretariacie (I piętro, pok. nr 13).


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ( Dz.U. 2015 poz. 1340 tj.).


Informacje dodatkowe:

Stawka zwrotu podatku akcyzowego od oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynosi 1,00 zł od 1 litra oleju . Terminarz zadań związanych ze zwrotem podatku:

  • od 1 do ostatniego dnia lutego danego roku – przyjmowanie wniosków o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT lub ich kopiami dokumentującymi zakup oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku (od 1 sierpnia do 31 stycznia).
  • od 1 do 30 kwietnia danego roku – wypłata zwrotu podatku akcyzowego (gotówką lub na rachunek bankowy).
  • od 1 do 31 sierpnia danego roku – przyjmowanie wniosków o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT lub ich kopiami dokumentującymi zakup oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku (od 1 lutego do 31 lipca).
  • od 1 do 31 października danego roku – wypłata zwrotu podatku akcyzowego (gotówką lub na rachunek bankowy).

Pliki do pobrania:

PDFWniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.pdf