Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr OR.0050.311.2016 Burmistrza Białej z dnia 01-06-2016 w sprawie obciążenia za wynagrodzeniem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała prawem służebności gruntowej.

Na podstawie § 7 pkt 1 i 2 Uchwały Rady Miejskiej w Białej XIX.183.2012 z dnia 8 czerwca 2012 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Biała ( Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego, z dnia 24 sierpnia 2012 roku poz. 1191) zarządza się co następuje:

§1 Obciążam prawem służebności gruntowej nieruchomość stanowiąca własność Gminy Biała położona w Białej, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów jako działka 1115 m. 18 o pow. 0,0110 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW OP1P/00005102/6 jako własność Gminy Biała.

§2 Wykonanie służebności gruntowej polegać będzie ma tym, że każdorazowy właściciel lokalu mieszkalnego nr 1, położonym w budynku mieszkalno- użytkowym w Białej ul. Rynek 23, objętego KW OP1P/00059688/0, w celu umożliwienia wejścia do piwnicy, uzyska prawo przejścia i przejazdu przez teren nieruchomości opisanej w § 1.

§3 Wykonanie służebności następuje za wynagrodzeniem, płatnym jednorazowo.

§4 Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi d/s gospodarki nieruchomościami.

§5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Białej

Edward Plicko
 

PDF   Zarządzenie Nr OR.0050.311.2016 Burmistrza Białej z dnia 01-06-2016 w sprawie obciążenia za wynagrodzeniem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała prawem służebności gruntowej..pdf