Przejdź do treści strony WCAG

Obwieszczenie Burmistrza Białej - decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - nadbudowa wieży przeciwpożarowej

Nr. GKZP.6733.1.2016 

Biała, 22-06-2016r.

 

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA BIAŁEJ

 

Na podstawie art.61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, w związku z art. 51 ust. 3 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 778) zawiadamiam, że w dniu

22-06-2016 r. wydałem decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz Państwowego Gospodarstwa Leśnego, Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Prószków z siedzibą ul. Opolska 11, 46-060 Prószków, dla inwestycji realizowanej na gruntach wsi CHRZELICE, na działce o nr ewid. gruntów 1628 k.m.9 i obejmującej:

  • nadbudowę wieży przeciwpożarowej .

Niniejsza decyzja jest do wglądu wraz z załącznikiem mapowym w Referacie Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych tut. Urzędu (pokój nr 2 parter) Rynek 10, 48-210 Biała, w godzinach od 8.00 do 15.00.

Zgodnie z art.94 Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Burmistrz Białej

mgr Edward Plicko