Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Białej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zasady działalności lobbingowej

Zasady jawności działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa , zasady wykonywania zawodowej działalności lobbingowej, formy kontroli tej działalności oraz zasady prowadzenia rejestru podmiotów wykonujących tę działalność reguluje ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (pobierz).

W pojęciu powyższej ustawy działalnością lobbingową jest każde działanie prowadzone metodami prawnie dozwolonymi zmierzające do wywarcia wpływu na organy władzy publicznej w procesie stanowienia prawa.

Zawodową działalnością lobbingową jest zarobkowa działalność lobbingowa prowadzona na rzecz osób trzecich w celu uwzględnienia w procesie stanowienia prawa interesów tych osób. Działalność ta może być wykonywana przez przedsiębiorcę albo przez osobę fizyczną niebędącą przedsiębiorcą na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Podmiot wykonujący zawodową działalność lobbingową musi być wpisany do rejestru podmiotów, prowadzonego przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej.

Organy władzy publicznej zobowiązane są udostępniać w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o działaniach podejmowanych wobec tych organów przez podmioty wykonujące zawodowa działalność lobbingową.

Szczegółowy sposób postępowania pracowników Urzędu Miejskiego w Białej przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej określa:

PDF   Zarządzenie Nr OR.120.21.2016 Burmistrza Białej z dnia 13-07-2016 w sprawie sposobu postępowania w Urzędzie Miejskim w Białej przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  13-07-2016
  przez: Grażyna Biały
 • opublikowano:
  15-07-2016 10:59
  przez: Sebastian Siorak
 • zmodyfikowano:
  15-07-2016 11:04
  przez: Sebastian Siorak
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Białej
  odwiedzin: 3117
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała
ul. Rynek 10
NIP: 755-19-12-048 REGON: 531413343
Numer konta: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002

Dane kontaktowe:

tel.: 77 438 85 31
fax: 77 438 76 79
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl