Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr OR.0050.333.2016 Burmistrza Białej z dnia 18-07-2016 w sprawie likwidacji części drogi wewnętrznej

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446) i art.25 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.1)) oraz art. 8 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2015 r., poz. 460 z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:


§1 W związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji drogi, likwiduje się jako użytek- droga na części działki 572/33 k.m.1 obręb Mokra

§2 Zarządzenie stanowi podstawę do wystąpienia z wnioskiem do Starostwa Powiatowego w Prudniku- Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Prudniku o dokonanie zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków

§3 Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi d/s gospodarki nieruchomościami

§4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania
 

Burmistrz Białej
Edward Plicko
 

PDF   Zarządzenie Nr OR.0050.333.2016 Burmistrza Białej z dnia 18-07-2016 w sprawie likwidacji części drogi wewnętrznej.pdf