Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zgromadzenia

Zgodnie z art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 631 z późn. zm.) organ gminy udostępnia na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o adresie poczty elektronicznej oraz numerze faksu, na które kieruje się zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w tzw. postępowaniu zwykłym. Informacje w tym zakresie znajduję się w zakładce "Postępowanie zwykłe".

Stosownie do art. 22 ust. 4 ww. ustawy organ gminy udostępnia na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o numerze telefonu oraz adresie poczty elektronicznej, na które kieruje się zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w postępowaniu uproszczonym. Informacje w tym zakresie znajdują się w zakładce "Postępowanie uproszczone".


Postępowanie zwykłe:

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia przekazuje się za pomocą faksu, ustnie do protokołu lub za mocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.) do Referatu Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Białej, ul. Rynek 10, 48-210 Biała.

  • e-mail: ;
  • faks: 774387679;
  • Karta usług numer 16/SO - Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia – postępowanie zwykłe;

Postępowanie uproszczone:

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia, które nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji przekazuje się telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (WCZK):