Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Białej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zgromadzenia

Zgodnie z art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 631 z późn. zm.) organ gminy udostępnia na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o adresie poczty elektronicznej oraz numerze faksu, na które kieruje się zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w tzw. postępowaniu zwykłym. Informacje w tym zakresie znajduję się w zakładce "Postępowanie zwykłe".

Stosownie do art. 22 ust. 4 ww. ustawy organ gminy udostępnia na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o numerze telefonu oraz adresie poczty elektronicznej, na które kieruje się zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w postępowaniu uproszczonym. Informacje w tym zakresie znajdują się w zakładce "Postępowanie uproszczone".


Postępowanie zwykłe

zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia przekazuje się za pomocą faksu, ustnie do protokołu lub za mocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.) do Referatu Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Białej, ul. Rynek 10, 48-210 Biała.

e-mail:

faks: 774387679

KARTA USŁUG NR 16/SO - ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE ZORGANIZOWANIA ZGROMADZENIA – POSTĘPOWANIE ZWYKŁE


Postępowanie uproszczone

zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia, które nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji przekazuje się telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (WCZK):

e-mail: czk@opole.uw.gov.pl

tel. +48 77 4524715

fax. +48 77 4524716

KARTA USŁUG NR 17/SO - ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE ZORGANIZOWANIA ZGROMADZENIA – POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE

Metryczka
 • wytworzono:
  19-07-2016
  przez: Monika Zając
 • opublikowano:
  19-07-2016 13:35
  przez: Sebastian Siorak
 • zmodyfikowano:
  11-09-2019 08:35
  przez: Sebastian Siorak
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Białej
  odwiedzin: 2904
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała
ul. Rynek 10
NIP: 755-19-12-048 REGON: 531413343
Numer konta: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002

Dane kontaktowe:

tel.: 77 438 85 31
fax: 77 438 76 79
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl