Przejdź do treści strony WCAG

Przebudowa drogi gminnej ul. Kilińskiego w Białej

Uwaga !!!

Korekta załączników nr 4 i 5 i 9 (załącznik 9 składany w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z art. 86 ust. 5 pzp) ODTzał. 4, 5 i 9 do SIWZ.odt
 

Ogłoszenie o zamowieniu PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf
 
Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia PDFSIWZ ul. Kilińskiego.pdf
 
Załączniki do SIWZ

ODTzał. 1 Formularz ofertowy Wykonawcy.odt

ODTzał 2,3,4,5,6,9.odt
 

Przedmiary PDFPR_Biala_dr_02.2016.pdf
PDFPR_Biala_kd_02.16.2016.pdf
PDFPR_Biała_ee.prd 01.08.2016.pdf
 
Dokumentacja projektowa
 
1 PB częśc opisowa PDFI Projekt zagospodarowanie terenu_odcinek I.pdf
PDFII Projekt architektoniczno-budowlany_odcinek I.pdf
 
1 PB część graficzna PDF1_Plan orientacyjny.pdf
PDF10_Schemat_eNN.pdf
PDF2_PZT.pdf
PDF3_PS.pdf
PDF4_Przekroje_konstrukcyjne.pdf
PDF5_Profil_podłużny_drogi.pdf
PDF6_Profil_KD.pdf
PDF7_Studnia_1000.pdf
PDF8_Schemat wpust uliczny.pdf
PDF9_Rury osłonowe - kable techn.pdf
 
2 PB część opisowa PDFI Projekt zagospodarowanie terenu_odcinek II.pdf
PDFII Projekt architektoniczno-budowlany_odcinek II.pdf
 
2 PB część graficzna PDF1_Plan orientacyjny.pdf
PDF2_PZT.pdf
PDF3_PS.pdf
PDF4_Przekroje_konstrukcyjne.pdf
 
PW-DR PDFPW_dr.pdf
PDF1_Plan orientacyjny.pdf
PDF10_Przekroje_charakt_1.pdf
PDF11_Przekroje_charakt_2.pdf
PDF12_Przekroje_charakt_3.pdf
PDF2_PZT.pdf
PDF3_PS.pdf
PDF4_Plansza_rozbiórek.pdf
PDF5_Elementy_projektowane.pdf
PDF6_Geometria drogi.pdf
PDF7_Przekroje_konstrukcyjne.pdf
PDF8_Przekroje_konstrukcyjne.pdf
PDF9_Profil_podłużny_drogi.pdf
 
PW-KD PDFPW_kd.pdf
PDF1_Plan orientacyjny.pdf
PDF2_PZT.pdf
PDF3_Profil_KD.pdf
PDF4_Studnia_1000.pdf
PDF5_Schemat wpust uliczny.pdf
PDF6_Rury osłonowe - kable techn.pdf
 
PW-EEN PDFprojekt.pdf
PDF2_PZT.pdf
PDF3_Schemat_eNN.pdf
 
Specyfikacje techniczne PDFST_dr.pdf
PDFST_kd.pdf
 
Informacja z sesji otwarcia ofert PDFinformacja z sesji otwarcia ofert.pdf
ODTgrupa kapitałowa.odt
 
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PDFzawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
PDFzawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty..pdf

 
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia PDFogloszenie o udzieleniu zamowienia.pdf