Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Poziomy odzysku i recyklingu

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz na podstawie Rozporządzeń Ministra Środowiska gmina zobowiązana jest do osiągnięcia do dnia 31 grudnia następujących poziomów recyklingu i składowania..

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia w przypadku odpadów komunalnych takich jak: papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło [%]

 

Poziom wymagany

2020

2021

2022

50

20

25

Poziom osiągnięty przez Gminę Biała

84,55

35

36

 

 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne. [%]

Poziom wymagany

2020

2021

2022
70 70 -

Poziom osiągnięty przez Gminę Biała

100

100

-

 

 

Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. wyrażone w %

Poziom wymagany

2020

2021

2022

35

35

35

Poziom osiągnięty przez Gminę Biała

69.17

36

9

 

 

Poziom składowania odpadów komunalnych

Gminy są obowiązane nie przekraczać poziomu składowania w wysokości 30% wagowo za każdy rok w latach 2025 - 2029

Lata

2020

2021

2022

Poziom osiągnięty przez Gminę Biała

38%

28%

43%