Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Poziomy odzysku i recyklingu

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz na podstawie Rozporządzeń Ministra Środowiska gmina zobowiązana jest do osiągnięcia do dnia 31 grudnia następujących poziomów recyklingu i składowania..

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia w przypadku odpadów komunalnych takich jak: papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło [%]

 

Poziom wymagany

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

10

12

14

16

18

20

30

40

50

20

Poziom osiągnięty przez Gminę Biała

-

22,2

21,9

15,1

12,2

18

33

28

84,55

35

 

 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne. [%]

Poziom wymagany

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021
30 36 38 40 42 45 50 60 70 70

Poziom osiągnięty przez Gminę Biała

-

88

100

100

88,76

100

100

100

100

100

 

 

Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. wyrażone w %

Poziom wymagany

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

75

50

50

50

45

45

40

40

35

35

Poziom osiągnięty przez Gminę Biała

-

25,4 12,8 11,7

0

16

20

34

69.17

36