Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Białej

Biuletyn Informacji Publicznej

Podmioty odbierające odpady i miejsca składowania

Zebrane odpady przekazywane są do podmiotów posiadających zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie odzysku, recyklingu lub unieszkodliwiania odpadów.

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW

Podmiotem odbierającym odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Biała, jest firma wyłoniona w przetargu:

Wodociągi i Kanalizacja
w Białej Spółka z o. o.

ul. Prudnicka 43, 48-210 Biała

W przypadku nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne – odpady odbierane są przez firmy z którymi, właściciele posiadają indywidualne umowy. Na terenie gminy są to:

Wodociągi i Kanalizacja
w Białej Spółka z o. o.
ul. Prudnicka 43, 48-210 Biała


ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY Z TERENU GMINY BIAŁA ODBIERA:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami MB Recykling Sp. z o.o.
ul. Bartosza Głowackiego 4A/15, 25-368 Kielce


MIEJSCA ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW

Miejscem zagospodarowania, przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy, zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami :

EKOM spółka z o.o.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalne

Regionalne Centrum Gospodarki Komunalnej
Domaszkowice 156, 48-303 Nysa

 

GMINA PRUDNIK
Składowisko Odpadów Komunalnych
ul. Wiejska, 48-200 Prudnik

Metryczka
 • wytworzono:
  23-08-2016
  przez: Joachim Ernst
 • opublikowano:
  23-08-2016 09:42
  przez: Sebastian Siorak
 • zmodyfikowano:
  23-08-2016 09:52
  przez: Sebastian Siorak
 • podmiot udostępniający:
  Burmistrz Białej
  odwiedzin: 2909
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała
ul. Rynek 10
NIP: 755-19-12-048 REGON: 531413343
Numer konta: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002

Dane kontaktowe:

tel.: 77 438 85 31
fax: 77 438 76 79
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl