Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr OR.0050.349.2016 Burmistrza Białej z dnia 22-08-2016 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biała, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego ...

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.1) ) zarządza się, co następuje:

§1 Przyjąć informację o:

1) przebiegu wykonania budżetu Gminy Biała za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku,

2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

3) informację z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§2 Informację, o której mowa w § 1, przedłożyć:

§3 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Biała.

§4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Burmistrz Białej
Edward Plicko
 

PDF   Zarządzenie Nr OR.0050.349.2016 Burmistrza Białej z dnia 22-08-2016 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biała, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej i.pdf

PDFZalacznik1 OR.0050.349.2016.pdf