Przejdź do treści strony WCAG

Obwieszczenie Burmistrz Białej o zebraniu wyborczym i zebraniu wiejskim WSI MIŁOWICE

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Białej
zawiadamia wszystkich mieszkańców
Wsi MIŁOWICE
że w dniu 26 września 2016 r. o godz. 19
00
w Świetlicy odbędzie się
ZEBRANIE WYBORCZE i ZEBRANIE WIEJSKIE

Tematy zebrania :

 

  1. Otwarcie zebrania.

  2. Przedstawienie porządku obrad zebrania.

  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa.

  4. Zgłaszanie kandydatów na Sołtysa.

  5. Wybór Sołtysa.

  6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie w 2017 roku sołectwu Miłowice środków z funduszu sołeckiego.

  7. Wolne wnioski.

 

Burmistrz Białej
Edward Plicko