Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr OR.120.26.2016 Burmistrza Białej z dnia 17-10-2016 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia czynności związanych z naborem pracownika na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Białej

Na podstawie art.11ust.1 i art.12 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2016 poz.902) oraz § 5 ust. 2-4 Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Białej i na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, wprowadzonego zarządzeniem Nr 0152-5/09 Burmistrza Białej z dnia 26 lutego 2009 r. zmienionego zarządzeniami: Nr OR.0152-21/09 z dnia 6 października 2009 r. i Nr OR.120.4.2012 z dnia 25 stycznia 2012 r., zarządzam, co następuje:

§1. Powołuję w niżej wymienionym składzie osobowym Komisję Rekrutacyjną do przeprowadzenia czynności związanych z przeprowadzeniem naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Białej – podinspektor ds. podatków w Referacie Finansowym:
 

1) Edward Plicko - Burmistrz Białej - Przewodniczący Komisji
2) Grażyna Biały - Sekretarz Gminy - Członek Komisji
3) Klaudia Kopczyk - Kierownik Referatu Finansowego - Członek Komisji
4) Dorota Solińska - Kierownik Referatu Organizacyjnego - Sekretarz Komisji


§2. 1. Posiedzeniom Komisji przewodniczy Przewodniczący Komisji.

2. Komisja Rekrutacyjna w składzie określonym w § 1 niniejszego zarządzenia pracuje, zgodnie z Regulaminem naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Białej i na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

§3. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Organizacyjnego.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
 

Burmistrz Białej
Edward Plicko

 

PDF   Zarządzenie Nr OR.120.26.2016 Burmistrza Białej z dnia 17-10-2016 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia czynności związanych z naborem pracownika na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Białej.pdf (94,37KB)