Przejdź do treści strony WCAG

KARTA USŁUG Nr 03/GN - SPRZEDAŻ LOKALI I BUDYNKÓW MIESZKALNYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY BIAŁA NA RZECZ NAJEMCY

Nazwa usługi: SPRZEDAŻ LOKALI I BUDYNKÓW MIESZKALNYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY BIAŁA NA RZECZ NAJEMCY


Miejsce załatwienia sprawy:

Dawid Scholz- Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami, pokój nr 5 - parter, tel. 774388546
godziny pracy: 
poniedziałek: 7:30 – 17:00
wtorek - czwartek: 7:30 – 15:30
piątek: 7:30 – 14:00


Wymagane dokumenty:

  1. podanie (wniosek) o wykup lokalu mieszkalnego
  2. załącznik - kserokopia dokumentu stwierdzającego tytuł prawny do najmowanego lokalu lub budynku mieszkalnego. Wniosek może być sporządzony samodzielnie lub przy wykorzystaniu formularza dostępnego na stronie internetowej urzędu oraz pokoju nr 5

Opłaty:

Nie pobiera się żadnych opłat od wniosku i załącznika. Nabywca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia. Przed umową notarialną - wpłata całej ceny za sprzedaż lokalu mieszkalnego. Koszty notarialne i sądowe (założenie ksiąg wieczystych) ponoszą nabywcy.


Termin załatwienia sprawy:

Całość sprawy związanej ze sprzedażą lokalu lub budynku mieszkalnego od momentu złożenia wniosku do dnia zawarcia aktu notarialnego trwa około 120 dni.


Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje. Sprawa załatwiana w trybie cywilno-prawnym. Wolę sprzedaży lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego jednorodzinnego stanowiącego w rozumieniu ustawy o własności lokali –samodzielny lokal mieszkalny, musi wyrazić właściciel, czyli Gmina Biała, w której imieniu działa Burmistrz Białej.


Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2018 roku Dz. U. Nr 2018 poz.121 z późn. zm.)

  • Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (Dz. U. z 2018 roku poz. 716 z późn. zm.)

  • Uchwała Rady Miejskiej w Białej Nr XIV.183.2012 z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Biała zmieniona Uchwałą Rady Miejskiej w Białej NR XI.100.205 z dnia 25 listopada 2015 roku oraz zmieniona Uchwałą Rady Miejskiej w Białej NR XXXII.331.2018 z dnia 14 września 2018 roku


Informacje dodatkowe:

Podanie o wykup lokalu mieszkalnego lub jednorodzinnego budynku mieszkalnego składa się w sekretariacie –pokój nr 13 bądź bezpośrednio w pokoju nr 5-parter. Przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców przysługują nabywcom bonifikaty, których wysokość została ustalona w uchwale