Przejdź do treści strony WCAG

KARTA USŁUG Nr 04/GN - SPRZEDAŻ LOKALI UŻYTKOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY BIAŁA NA RZECZ NAJEMCY

Nazwa usługi:

SPRZEDAŻ LOKALI UŻYTKOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY BIAŁA NA RZECZ NAJEMCY


Miejsce załatwienia sprawy:
Dawid Scholz- Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami, pokój nr 5 - parter, tel. 774388546
godziny pracy: 
poniedziałek: 7:30 – 17:00
wtorek - czwartek: 7:30 – 15:30
piątek: 7:30 – 14:00


Wymagane dokumenty:

  1. podanie (wniosek) o wykup lokalu użytkowego,
  2. załącznik - kserokopia dokumentu stwierdzającego tytuł prawny do najmowanego lokalu lub budynku mieszkalnego.

Wniosek może być sporządzony samodzielnie lub przy wykorzystaniu formularza dostępnego na stronie internetowej urzędu oraz pokoju nr 5


Opłaty:
Nie pobiera się żadnych opłat od wniosku i załącznika. Nabywca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia. Przed umową notarialną - wpłata całej ceny za sprzedaż lokalu użytkowego wraz z udziałem w działce budowlanej albo całej ceny za sprzedaż lokalu użytkowego i wniesienie pierwszej opłaty wraz z podatkiem VAT za oddanie udziału w prawie użytkowania wieczystego działki związanej z własnością lokalu w użytkowanie wieczyste. Koszty sporządzenia aktu notarialnego- umowy sprzedaży oraz koszty postępowania wieczysto-księgowego (założenie ksiąg wieczystych) ponoszą nabywcy.


Termin załatwienia sprawy:
Całość sprawy związanej ze sprzedażą lokalu użytkowego od momentu złożenia wniosku do dnia zawarcia aktu notarialnego trwa około 120 dni.


Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje. Sprawa załatwiana w trybie cywilno-prawnym. Wolę sprzedaży lokalu użytkowego stanowiącego w rozumieniu ustawy o własności lokali – samodzielny lokal użytkowy musi wyrazić właściciel, czyli Gmina Biała, w której imieniu działa Burmistrz Białej.


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 2204 z późn. zm.)  Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (Dz. U. z 2018 roku poz. 716 z późn. zm.) Uchwała Rady Miejskiej w Białej Nr XIV.183.2012 z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Biała zmieniona Uchwałą Rady Miejskiej w Białej NR XI.100.205 z dnia 25 listopada 2015 roku oraz zmieniona Uchwałą Rady Miejskiej w Białej NR XXXII.331.2018 z dnia 14 września 2018 roku


Informacje dodatkowe:
Podanie o wykup lokalu użytkowego składa się w sekretariacie - pokój nr 13 bądź bezpośrednio w pokoju nr 5 -parter. Dopuszcza się sprzedaż lokali użytkowych na rzecz najemców, którzy prowadzą w nim działalność gospodarczą przez okres co najmniej 3 lat za cenę ustaloną zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami w wysokości ustalonej przez Burmistrza Białej.