Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

POŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIA O PROWADZENIU GOSPODARSTWA ROLNEGO/ USTAWA O KSZTAŁTOWANIU USTROJU ROLNEGO

KARTA USŁUG Nr 19/GKZP
Nazwa usługi:

POŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIA O PROWADZENIU GOSPODARSTWA ROLNEGO/ USTAWA O KSZTAŁTOWANIU USTROJU ROLNEGO

Miejsce załatwienia sprawy: 

Referat Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych
Maria Dryszcz – Inspektor ds. rolnictwa i obsługi funduszu sołeckiego
pokój nr 1 - parter, telefon 77 4388559
godziny pracy:
poniedziałek: 7:30 – 17:00
wtorek - czwartek: 7:30 – 15:30
piątek: 7:30 – 14:00

Wymagane dokumenty:
  1. Wniosek o poświadczenie oświadczenia prowadzącego to gospodarstwo.

  2. Akt notarialny lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do gospodarstwa rolnego- może być kopia – do wglądu.

Opłaty:

Opłata : 17,00 zł za zaświadczenie uiszcza się w kasie tut. Urzędu /I piętro pok. Nr 10/lub w Banku Spółdzielczym w Białej na konto Urzędu Miejskiego w Białej nr 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie po pokazaniu kompletu dokumentów. W sprawach szczególnie skomplikowanych do 7 dni.

Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy wydania zaświadczenia, wydawane jest postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia, na które służy prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Białej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia.

Zażalenia można składać w Referacie Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych – parter – pokój nr 1 lub w Sekretariacie – I piętro – pokój nr 13 tut. Urzędu.

Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2018r. poz. 1405)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018r. poz. 1044 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz.1257 z późn. zm.)
Informacje dodatkowe:

Wniosek (podanie) można składać w sekretariacie – pokój nr 13 I piętro lub w pokoju nr 1 – parter.

Pliki do pobrania: DOCXOświadczenie.docx
DOCXWniosek o poświadczenie oświadczenia.docx