Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Burmistrza Białej o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa

 

Biała 2016.11.23

Znak GKZP.6722.4.2014

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA BIAŁEJ

o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa

 

Działając zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrzelice, dla obszaru ograniczonego od południa drogą polną, drogą wojewódzką DW 407 i rzeką Biała, od wschodu drogami polnymi i drogą gminną nr 1065570 O, od północy Rzymkowickim Rowem oraz od zachodu rowem i drogą polną, uchwalonego uchwałą Nr XVII.160.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 września 2016 roku.

Jednocześnie informuję, że z treścią ww. dokumentu wraz z uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz informacje, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa, a także z podsumowaniem zawierającym uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej, Rynek 10, 48-210 Biała.

 

 

Burmistrz Białej

mgr Edward Plicko