Przejdź do treści strony WCAG

Dostawa opału na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Biała na rok 2017

Ogłoszenie o zamówieniu PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf
 
SIWZ PDFSIWZ.pdf
 

Formularz ofertowy

skorygowany formularz ofertowy

ODTzał. nr 1 do SIWZ.odt

Oświadczenia Wykonawcy ODTzał. nr 2 i 3 do SIWZ.odt
 
Wzór umowy ODTWzór umowy.odt
 
Wyjaśnienia treści SIWZ PDFWyjaśnienia treści SIWZ.pdf
 
 
PDFWyjaśnienia treści SIWZ -Filie.pdf
 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

zmiana terminu składania ofert
( 23.12.2016 r.)

PDFogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
 
dot. części 4 drewna PDFModyfikacja treści SIWZ - 20.12.2016..pdf
 
informacja z sesji otwarcia ofert PDFinformacja z sesji otwarcia ofert..pdf
ODTgrupa kapitałowa.odt
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania ( część 2,3,4,5) PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf