Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr OR.0050.408.2016 Burmistrza Białej z dnia 06-12-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.

Na podstawie art. 30, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446) zarządza się, co następuje:

  

§ 1.  Dokonuje się zmianę planu finansowego w związku z:
a) podjętym Zarządzeniem Burmistrza Białej z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2016 r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,

b) przeniesieniem wydatków w obrębie działu, zgodnie z posiadanym upoważnieniem Rady Miejskiej w Białej, określonym w § 12 pkt 3 Uchwały Nr XII.106.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 23 grudnia 2015r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.


§ 2.  Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Biała.
§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Białej

Edward Plicko

 

PDF   Zarządzenie Nr OR.0050.408.2016 Burmistrza Białej z dnia 06-12-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r..pdf