Przejdź do treści strony WCAG

Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białej i w Łączniku

Ogłoszenie o zamówieniu PDFogloszenie o zamówieniu.pdf
 
SIWZ
PDFSIWZ.pdf
 
Formularz ofertowy ODTzał. nr 1 do SIWZ.odt
 
Kosztorysy ofertowe XLSZał.nr.1.1- kosztorys - mięsa.xls
XLSZał.nr.1.2 -kosztorys - produkty mleczarskie.xls
XLSZał.nr.1.3-kosztorys-art. ogólnospoż..xls
XLSZał.nr.1.4 -kosztorys-wyroby garmażeryjne.xls
 
Oświadczenia wykonawcy ODTzał. nr 2 i 3 do SIWZ.odt
 
Projekt umowy
DOCWzór umowy.doc

 
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej( składane w terminie 3 dni od przekazania informacji z sesji otwarcia ofert) ODTgrupa kapitałowa.odt
 
informacja z sesji otwarcia ofert
PDFinformacja z sesji otwarcia ofert.pdf
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf