Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przebudowa budynku komunalnego ul. 1-go Maja 44

Ogłoszenie o zamówieniu PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PDFSIWZ.pdf
 
Formularz ofertowy
ODTzał. 1 do SIWZ.odt
 
Oświadczenia z art. 25a ust.1 ODTzał. nr 2 i 3 do SIWZ.odt
 
Oświadczenie składane w ciągu 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z art. 86 ust. 5
Informacja o przynależności do grupy kapitałowej ODTzał. 9.odt
 
Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego:
Wykaz zamówień zrealizowanych/wykaz osób ODTzał 4,5 do SIWZ.odt
 
Projekt umowy ODTzał. nr 6 do SIWZ.odt
 
Przedmiary PDFPrzedmiar Biała ul. 1 Maja 44 9.02.17.pdf
 
Dokumentacja projektowa PDFINWENTARYZACJA EL. POŁUDNIOWA.pdf
PDFINWENTARYZACJA EL. WSCHODNIA.pdf
PDFINWENTARYZACJA EL. ZACHODNIA.pdf
PDFPROJEKT EL. WSCHODNIA.pdf
PDFPROJEKT EL. ZACHODNIA.pdf
PDFPROJKET EL. POŁUDNIOWA.pdf
PDFBIOZ.pdf
PDFI POZWOLENIE OWKZ 1.pdf
PDFI POZWOLENIE OWKZ 2.pdf
PDFI POZWOLENIE OWKZ 3.pdf
PDFII POZWOLENIE OWKZ.pdf
PDFLOKALIZACJA UL. 1MAJA 44.pdf
PDFMETRYKA.pdf
JPEGKOLORYSTYKA EL. POŁUDNIOWA.jpeg
JPEGKOLORYSTYKA EL. WSCHODNIA.jpeg
JPEGKOLORYSTYKA EL. ZACHODNIA.jpeg
PDF1.0 SPECYFIKACJA OGÓLNA.pdf
PDF1.1 PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY.pdf
PDF1.2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE.pdf
PDF1.3 ROBOTY MALARSKIE I TYNKARSKIE.pdf
PDF1.4 ROBOTY MURARSKIE KOTWIENIE ŚCIAN.pdf
PDF1.5 ROBOTY IZOLACYJNE.pdf
PDF1.6 ROBOTY ELEWACYJNE.pdf
PDF1.7 OBRÓBKI BLACHARSKIE.pdf
PDF1.8 STOLARKA BUDOWLANA.pdf
PDFZAWARTOŚĆ SPECYFIKACJI.pdf
 

informacja z sesji otwarcia ofert

 
PDFInformacja z sesji otwarcia ofert.pdf
 
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PDFzawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
 
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówieniu.pdf
 
ogłoszenie o zmianie umowy PDFOgłoszenie o zmianie umowy.pdf