Przejdź do treści strony WCAG

Dostawa 46 komputerów stacjonarnych i 5 laptopów do 10 jednostek samorządu terytorialnego na terenie Województwa Opolskiego w ramach projektu „Innowacyjna jakość obsługi inwestorów, rozbudowa usług ePodatnik..."

Ogłoszenie o zamówieniu PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
 
Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia  
PDFSIWZ.pdf
 
Załączniki do SIWZ (edytowalne)
ODTZałączniki do SIWZ.odt
 
Wyjaśnienia treści SIWZ PDFWyjaśnienia treści SIWZ.pdf
 
  PDFWyjaśnienienia treści SIWZ 2.pdf
 
informacja z sesji otwarcia ofert PDFinformacja z sesji otwarcia ofert.pdf
 
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
 
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf